Начало

Търсенето и недостигът на качествени жилища в София и големите градове на страната, както и по-добрите условия при кредитиране за покупка на жилища, правят жилищния сектор  най-динамичния и най-мащабния като обем. Експертите предвиждат ръст и през 2016 г, като се очаква стартиране и рестартиране на много нови проекти. Какъв обаче е продуктът, който купувачите на жилища очакват и кои са ключовите характеристики на съвременната жилищна сграда в България, за да бъде определена като качествена и, за да се реализира успешно на пазара?

Втора годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради“, част от Building Innovation Forum Series 2016, предоставя платформа на водещите професионалисти в сектора (инвеститори, консултанти, архитекти, конструктори, инженери, доставчици на сградни технлогогии и материали, фасилити мениджъри и ползватели), за да обобщят тенденциите и важните аспекти при реализацията на успешни жилищни сгради.

Основни акценти от програмата:

  Инвестиции в жилищни сгради 2016: Кои са актуалните жилищни проекти в София и страната през 2016? Какъв продукт създаваме и за кого е предназначен?
  Кои (ще) са жилищните зони с потенциал и как развитието на инфраструктурата в София ще развие жилищната карта на града?
  Повишаване на комфорта на обитаване, постигане на максимална безопасност, оптимизиране на експлоатационните разходи чрез внедряване на интелигентни сградни решения и продукти: ОВК системи, BMS системи, системи за сигурност и пожарна безопасност.
  Придаване на дългосрочна добавена стойност на жилищните сгради чрез използване на качествени материали и иновативни технологични решения
  Кои са ключовите характеристики на съвременната жилищна сграда в България? Как се балансира между търсеното от ползвателите, желанията на инвеститорите и изискванията на нормативната база?
  Как технологичният прогрес при сградните системи и решения влияе на развитието на жилищната архитектура и как това ще промени жилищния продукт в бъдеще?
 

Към предварителната програма на събитието
 

За повече информация